Zum Inhalt

la tas-cha da verdüra

Scha vus vessat jent da cumprar güst tas-chas plainas cun verdüra biologica e locala, eir sainza avair ün agen üertin, pudais avair quai a la Cruschada in duos möds:

1. Cun ün abo survgnivat dal cumanzamaint da gün fin la fin da november mincha mais üna gronda terna/tas-cha (quai voul dir 6 tas-chas) plain verdüra frais-cha e stagiunaria dal üert da la Cruschada.

2. Scha vus dovressat plütöst tas-chas in möd irregular o lura plü suvent co be üna jada al mais, pudais postar tas-chas individualas. In quel möd pudais eir far tscherts giavüschs a reguard il cuntegn da la tas-cha (che e quant verdüra). Las tas-chas cuostan lura tenor cutegn e grondezza tanter 10.- e 30.- francs.

 

180.- fr. per tuot la stagiun da üert

Mincha mais da gün fin november!

Postai uossa l’abunamaint pella stagiun 2023 cun ün email, whatsapp o telefon.

10.- fin 30.- fr. per tas-cha individuala

Posta uossa tia tas-cha plain verdüra tenor teis giavüschs actuals – cun ün email, sms, whatsapp o telefon.